Projekt REWITALIZACJA – Wspólnota Mieszkaniowa „Pochyła 10”

6. sierpnia bieżącego roku rozstrzygnięto przetarg na wykonanie prac remontowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej „Pochyła 10”. Przedstawione zostały dwie oferty, a rozstrzygające kryterium stanowiła cena. Roboty zostały zlecone Zakładowi Murarskiemu pana Wiesława Recy.

Kilka dni później miało miejsce podpisanie umowy z Wykonawcą i rozpoczęły się prace.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony. Już wkrótce przedstawimy Państwu spektakularną przemianę zarządzanych przez nas budynków, które wzięły udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Zespół MZBK