Projekt REWITALIZACJA – Wspólnota Mieszkaniowa „Miła 1-3”

Ostatnią spośród zarządzanych przez nas Wspólnota Mieszkaniowych, która wzięła udział w projekcie rewitalizacji obszaru Miła w Bytowie jest Wspólnota „Miła 1- 3”.

1 października br. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót. Tym razem do przetargu przystąpił tylko jeden wykonawca. Trzy dni później nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą i ruszyły prace.

Remont budynku wielorodzinnego usytuowanego przy ul. Miłej 1-3 obejmował swym zakresem remont elewacji budynku oraz izolację ścian fundamentowych. Ponadto, w zakres prac wchodziła wymiana okien piwnicznych oraz wymiana obróbek blacharskich na dachu.

Zespół MZBK